شرکت پویا سرام در جهت نیل به اهداف انقلاب اسلامی ایران و باهدف برداشتن قدمهای اساسی در جهت خود کفایی کشور و به منظور نیل به استقلال اقتصادی و صنعتی در اواخر سال 1384 تاسیس گردید .

برای اولین بار در استان یزد ساخت جوهر چاپهای دیجیتال در حال تولید می باشد .